Güzel Dualar

REKLAM

iletisim37 Güzel Dualar

Her gün sabahları  409 defa  ”Yâ Tevvabü c.c” diye zikre devam eden kimse Allah’a karşı isyan içinde ise Cenabı Hak onu bu isyan bataklığından  kurtarır.Okuyan kişi işlerinde başarıya ulaşır.Devamlı zikreden kimsenin dünyevi ve uhrevi işleri yoluna girer.

İşlediği günah yükünün altında ezilen kimse bu eziklikden kurtulmak için bu simi celili vird edinerek okumalıdır.Günün birinde kendisine gaiplerden bir ses şöyle seslenir.

“Ne güzel bir kulsun,tevben kabul edilmiştir.”

Ey tevbeleri kabul eden Allah’ım! Tevbelerimizi kabul buyur.Günahlarımız yüzünden bizi helak etme ….Amin

Ya Berr Esması

REKLAM

iletisim36 Ya Berr Esması

İçki müptelası ve daima isyan halinde olan kimseler için bu mübarek  ismi şerifi “Ya Berr Celle Celalühü” diye 700 defa okumaya devam ederlerse  bu alışkanlıklarından vazgeçip tevbe ederler.Kendisi yapmayanlar için yakınları yapabilir.

Kaynak:Esma-i Hüsna Şerhi (Arif Pamuk)

Dua

REKLAM

iletisim35 Dua

Resûlullah(s.a.v) şöyle buyuruyor…

Sizden biriniz yatağa girdiği zaman “Şöyle dua etsin”

“Rabbim senin adınla  yan tarafıma uzandım,Senin adınla da kalkarım”

“Eğer ruhumu alırsan,bana merhamet et.”

“Eğer ruhumu geri verir(Uyandırırsan) Sen,salih kullarını koruduğun gibi beni de koru..!”

EL-HAMİD Esması

REKLAM

iletisim34 EL HAMİD Esması

EL-HAMİD; Allah  hamd edlen en çok övülen ve övgüye layık olandır.

Bu ismi şerifi kendine vird kimse dünyada ve ahirette övgü ve sevgiye layık durum kazanır. Öldükten sonrada hayırla ve iyilikle anılır.Sürekli okuyanın kalbi nurlarla dolar.Aklı anlayışı gelişir,marifetli ve hünerli olur.

Ebced değeri 68 dir.Her namazdan sonra 68 defa herkes tarafından sevili,ilerinde başarılı olur.

Bu  ismi şerifi okuyanlar,nimet içinde yaşarlar.

Sabah namazından sonra 99 defa okuyup eline üfleyerek yüzüne süreni Allah aziz kılar ve ona yardım eder,yüzünü nurlandırır.

Sabah ve akşam namazlarından sonra 66 defa okuyanın fil ve hareketleri sözleri  güzelleşir.

Her namazın ardından 100 defa okuyan,salihlerden olur.

Fatiha şerifi ve bu ismi celili bir kaba yazarak içinden su içilirse her çeşit hastalığa karşı şifa verir.

Kötü huylu bir kimse için her gün 3844 defa “Ya Hâmid c.c” okunup dua edilirse kısa zamanda ahlakı güzelleşir.

Ey bütün övğülere layık olan Allah’ım,bizi sana karşı hamd ve şükür edenlerden  kıl.Kıyamet günü hamd sancağının altında haşret.

Peygamber,şehid ve salih kullarınla beraber.Amin

Veliyy Esması

REKLAM

iletisim33 Veliyy Esması

Bütün mahlukata dost olan son derece şefkatli ve iyilik eden.Müminleri yar ve yardımcısı olan Yüce Allah “Veliyy”‘dir.Ebced değeri  46 ‘dır.

Cuma geceleri “1000 defa Ya Veliyyü Ya Allah “ okumaya devam eden kişiye tüm kapalı kapılar açılır.

Bı ismi şerifi vird edinenler yani her gün zikretmeye devam edenler Allah’ın Veli kulları topluluğuna erişirler.

Bu ismi celili okumaya devam eden kulunu Allah sever,hayır kapılarını ona açar.Şerlerden muhafaza eder.

Kötü İşlerle Uğraşanlar İçin

REKLAM

iletisim31 Kötü İşlerle Uğraşanlar İçin

Kim kötü işlerle meşgul olan kadın, erkek ayada evlat  üzerine “ El-Kaviyyü Metıyn” ismi celilini 10 defa okursa kötü işler bırakılır ve durumlarında düzelme olur.

Kaynak:Esma-i Hüsna şerhi (Arif pamuk)

Ya Kaviyy Esması

REKLAM

iletisim30 Ya Kaviyy Esması

Bu ismi vird edinen kimseler maddi ve manevi yüklerin altından kalkma gücüne sahip olurlar. Ruhları güçlenir.Bu Azrail Aleyhisselamın zikridir.

Sabah namazından sonra 100 defa Ya Kaviyyü Celle celalühü diye zikredenin dünya ve ahirete ait dilekleri kabul olur denir.

Normal ebced değeri 117 dir.Her gün yada her namazdan sonra 117 defa da zikredilebilir.