Refah İçin

REKLAM

iletisim12 Refah İçin

Kulu, Allah-ü Teâla’ya ibadet etmekten uzaklaştıran korkunç bir hastalık olan refah ve mutluluk halidir. Oysa insan esas bu halde iken daha çok dua etmelidir.

Akıllı olan kul,dünya mutluluklarının zirvesinde olduğu gün de,ibadetlerini yapmaya dua etmeyi asla bırakmamalıdır.

Halbuki  kulların çoğu,yoksulluk ve sıkıntı içinde bulundukları, bir felaket ile karşılaştıkları  zaman dua ediyorlar.Mutlu oldukları zaman yapacakları duaların daha makbul olduğunu unutuyorlar.

 

Kaynak:Duaların esrarı

Rızık Vefki

REKLAM

kısmet acma3 Rızık Vefki

Bir hadis-i şerif’de “Allahü  Teâla sana bir nimet ihsan ettiğine o nimetin bekasını ve devamını arzu edersen,Allahü Teâla’ya çokça hamd ve şükür edin.Zira Allahü Teâla kitabı Kur’an-ı Kerim’de”(meâlen)

“…. Eğer siz(nimetlerime) karşı şükrederseniz,size olan nimetlerinizi  artırırım.Ve eğer nankörlük ederseniz şüphe yok ki benim azabım pek şiddetlidir.”(İbrahim Sûresi,âyet 7)

Eğer rızkınızda azalma olursa,çokça istiğfar edin.Zira Allahü Teâla kitabı Kur’an-ı Kerim’de (meâlen)

“Rabbinizn mağfiretini isteyin,istiğfar edin.Çünkü o Gaffâr(Mağfireti çok,tevbe edenleri daima mağfiret edici,çok affedici)dir.Bol hayır ile üzerinize semayı (yağmuru) salsın ve size mallar ve oğullarla imdat eylesin ve sizin için cennetler yapsın,sizin için ırmaklar yapsın.”(Nuh suresi,âyet 10-11-12) buyurmuştur.

Besmele Zikri

REKLAM

iletisim11 Besmele Zikri

Esma-ül Hüsna’daki üç mübarek isim (Allah,Rahman,Rahim) Besmelede toplanmıştır.Bu sebeple İsm-i A’zam olduğunu söyleyen ulemalar vardır.

Rivayete göre ; 5 vakit Namaz,bir günde 5 saat karşılığıdır.Geriye kalan 19 saat,”Besmele’ye işarettir.” Böyle olunca;5 vakit namaz kılan,dini  vecibelerini yerine getiren ve meşru her işinin başında “Besmele”okuyan,bütün gününü ibadet ile geçirmiş sevabı alır.

 • Gece yarısından sonra kalkıp abdest aldıktan sonra 786 defa Besmele okuyanın sıhhati devamlı olur.Dualarını da Allahü Teala kabul eder.
 • Her gün 600 Besmele okumayı vird edinen kimseye  hiç kimse fenalık yapamaz.
 • Her sabah 1 bardak suya 786 Besmele l okuyup içen kimsenin anlayış kabiliyeti artar.
 • Her gün sabah namazından sonra 300 Besmele ve 300 kere salavat okumaya devam eden her işinde başarılı olur.
 • Bir gecede 12 bin  Besmele-i Şerife okuyanın muradı ne ise hasıl olur.

kaynak:Duaların esrarı(Ayhan  Yalçın)

Etkili Dualar

REKLAM

iletisim10 Etkili Dualar

Ezân-ı Muhammedi okunurken; dinleyin,müezzinin okuduğu lâfzları içinizden tekrar edin.ve ” Hayya ale’s-salâh”, “Hayya ale’l-felâh” lafzları okunurken de 3 kere aşağıdaki duayı okuyun.

Bu dua her derdinize devadır.

“Lâ havle ve lâ kuvvete ve lâ kudrete ve lâ heybete ve lâ azamete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.”

Kaynak: Duaların esrarı( Ayhan Yalçın)

Kelime-i Tevhid

REKLAM

iletisim9 Kelime i Tevhid

Perşembeyi Cumaya bağlayan gece, gece yarısından sonra 2 rekat Allah rızası için namaz kılıp,ardından da “33.333″ kere Kelime-i Tevhid okuyanın muradı hası olur.

Bu mübarek lâfzı ilk söyleyen Nuh Aleyhisselam’dır..Tûfan’ı ve başlarına gelen belânın şiddetini görünce söylemiştir.

“Lâ İlahe İllallah Muhammeden Rasulullah.”

Kaynak:Duaların Esrarı(Ayhan Yalçın)

İşlerin Açılması İçin

REKLAM

kısmet acma2 İşlerin Açılması İçin

Geçim sıkıntısı çeken, işlerinde güçlüklerle karşılaşan, yahut haksızlığa uğrayan, hasta olan ve bu dertlerden kurtulmak isteyenler.

Aşağıdaki dua tertibini uygularsa  Alah’ın izni ile  rahata kavuşur.

Abdest  aldıktan sonra,sakin bir yerde,kıbleye karşı oturulur.

10 defa ” Estağfirullahellezi  lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûmu ve etûbü ileyh.” denir.

1o defa ” Lâ İlâhe illallah”

7  kere “Allahu Ekber”

10 kere de ” Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âl’i Muhammed,kemâ salleyte alâ ibrahime ve alâ âl-i ibrahime inneke Hamidün mecid.Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muahammed ,kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ  âl-i ibrahime inneke Hamidün Mecid.”

 

Kaynak:Duaalrın esrarı(Ayhan yalçın)

Çarşamba Gecesi Duası

REKLAM

iletisim8 Çarşamba Gecesi Duası

Allah’ım Sana kelimelerin adedi,arş’ın ağırlığınca ve yarattıklarının sayısınca hamd ediyor ve şükrediyoruz.
Peygamberimize sonsuz salat ve selam ediyoruz.
Günahlarımızın eskilerini ve yapacağım her günahın affını diliyoruz.Bizi cehennem azabından ve kabir azabından korumanı diliyoruz.Cennete gidecek amelleri yapmakta bize yardım etmeni cehenneme gidecek amellerden de uzaklaştırmanı diliyoruz…..

Okuduğumuz Yasin,Fettah,vakıa sureleri ve zikirleri kabul et…Okuduğumuz salavatlar kabul et..Sevabını önce Peygamber Efendimize ve onun al ve ashabına,bütün ölmüşlerimizin ruhlarına hediye ettik kabul buyur kabirlerini pür nur makamlarını cennet eyle.

Kim ne niyet için okuduysa niyetlerini ve dileklerini kabul buyur.
Ya Fettah!
Damla kadar da olsa sevabım lütfeylede cennetini aç bana
Şaşkında olsa aklım kerem eyle de sana gelen yolları aç bana

Ya Alim!
Senin için bilmenin başı yoktur
Ben ancak sonradan bilirim
Senin bilmediğin bir an yoktur
Ben ancak bazen bilirim
Sen açık edip söylediğimi de bilirsin
Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin
Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin
Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım
Kendime aklım ermez sen beni benden çok bilensin
Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım
Kendime kendim yetmez sen bana benden çok sırdaşsın
Bildiğimi bilenlerden eyle beni bilmediğimi bilenlerden eyle beni
Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni

Ya Kabıd! Ya Basıt!
Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni
Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni takdir senindir
Ya Rabbi! Sen ki imkansızı mümkün kılarsın
Darda koyma beni dara düştüğümde de şükredenlerden eyle beni
Sen ki asılları yanında tutarsın gölgede bırakma beni

Fettah ismiin zikrettik seni anadık sana yalvardık Allahım…
Bu Güzel ve mübarek ismin hürmetine dileklerimiz hacetlerimizi ver.
Hayırlı kapıalrı cümlemize aç
Darlıkları genişlet….
Sıkıntılardan selamete çıkar…
Rızıklarımızı genişlet….
Allah’ım bu gün senin rızanı kazanmak için,dualarımızın kabulü için,peygamberimizin şefaatine nail olmak dualar ettik…Yasin, Vakıa, fetih suresi ve senin güzel isimlerini zikrettik.Sen kabul buyur.

Duaya amin diyen her kardeşimin dualarını kabul et…

Bizden dua isteyen bana da dua edin diyen her kulunun sıkıntısını gider dileklerini ver.
Duaya katılan ve sana dua eden her kulunun duasını makbul dua olarak kabul buyur.
Bize bizim istediklerimizi değil hakkımızda hayırlı olan isteklerimizi ver.

 • Hasta olan kullarına acil şifalar ver.
 • Maddi ve manevi sıkıntılarımızı gider…
 • Borçlu olan kullarına hayırlı bol rızıklar vererek borçlarından kurtar.
 • İş isteyen kullarına hayırlı iş kapılarını aç.
 • Evlenmek isteyenlere hayırlı evlilikler nasip et.
 • Yuvalarımıza huzur ver gönüllerimize nur ver.
 • Ayrı olan eşlerin birleşmesine yardım et çocuklarımızı anne ve baba sevgisinden mahrum bırakma Allah’ım…
 • Kimin ne derdi var ise okuduğumuz duaların hürmetine derman ol Allah’ım.
 • Kimin ne sıkıntısı var ise Rabbim yardım et selamete çıkar.
 • Sınava girecek yavrularımıza yardım et zihinlerini aç başarılar ver.
 • Huzursuz olan yuvalara huzur ver eşlerin birbirine sevgi ve saygılı olmasını sağla.
 • Ayrı olan ve birleşmek için çırpınan kullarına yardım et birleşmeleri hayırlı ise bir an önce birleştir.

Sadakallhül azıym sübhane rabbike Rabbil ızzeti amme  yesifun ve selamün alel mürselin vel hamdülillahi rabbil alemin.El-Fatiha …. Amin…

Kolay Geçim İçin

REKLAM

kısmet acma1 Kolay Geçim İçin

Bu isimler herhangi bir ihtiyacı gidermek, dünyalık kazanmak için ve kolay geçim için vasıta kılınan isimlerdir.

“Yâ Kâfi,Yâ Ğaniyyü,Yâ Fettahu,Yâ Keşşâfü”

Kaynak;Arif Pamuk(Esma-i Hüsna Şerhi)

Dileklerin Kabulü İçin

REKLAM

iletisim7 Dileklerin Kabulü İçin

Bu isimler, hem lafız itibariyle hem de mana itibariyle birbirine o kadar yakın isimlerdir ki; Hepsi de Allahü Teala ‘nın affı ve atıfetine  ihata etmektedir. Her sıkıntıdan  feraha ermek için, bu isimlerle zikir ve duaya devam  edebilir. Bilhassa gerek dünyalılar için, gerekse ahiret hazırlık ve azığı için Cenab-ı Hakk’tan bir şeyler istemek için en uygun isimler bu isimlerdir.

Kaynak:Arif Pamuk(Esma-i Hüsna Şerhi)

Makamından Haksız Yere İndirilenler İçin

REKLAM

iletisim6 Makamından Haksız Yere İndirilenler İçin

Yüksek bir mevkiden aşağı dereceye indirilen kimse  540 defa “Yâ Müteali c.c “ okumaya devam  ederse bulunduğu makama geri döner.

Her namazdan sonra 540 defa “Yâ Müteali Celle Celalühü” diye okumayı sürdürenlerin Alla Teala makamlarını yüceltir.

Kaynak;Arif Pamuk(Esma-i Hüsna Şerhi)