İmanı Korumak İçin

REKLAM

baglama-buyusu

Bu ayet-i kerimeyi namazlardan sonra 7 defa okumaya devam edenler imanlarını,görünür görünmez düşmanların şerrinden korurlar.

Dua“Rabbena lâ tüziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytena ve heb min ledünke rahmeten inneke entel vehhâb”

Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola çıkardıktan sonra kalplerimizi imandan saptırma.Katından bize rahmet insan eyle.Şüphesiz Sen çok bağışlayansın”

Kaynak:Esma-i Hüsna Hikmeti ve faziletleri(Arif Pamuk)

Zulme Maruz Kalanlar İçin

REKLAM

ask-bysu1

Çeşitli musibet veya zulme maruz kalanlar  bu duayı okumaya devam ederlerse, Allah’ın fazl’u ve keremi ile korktuklarından emin olurlar.

Dua“Yâ nakiyyen an külli cevherin lem yerdahû velem tühâlithü efâlühû”

İftiraya Uğrayanlar İçin

REKLAM

ask-bysuüü

Güneş doğmadan önce 298 defa “Yâ Sabûr Celle Celalühü” ismi celilini okuyanlar şiddet ve meşakkat yüzü görmezler.Başkası tarafından bir kötülüğe veya iftiraya uğrayan  kimse okursa bu kötülükten kurtulur.Bütün kötülüklerden kendini korumuş olur.

Kaynak:Esma-i Hüsna hikmetleri ve faziletleri(Arif pamuk)

Sevdiginin Sevgisini Kazanmak icin

REKLAM

ask-byusuü

Dua“Yâ Rahime külli sarihin ve mekrûbin ve ğayetehû ve meâzehu”

Bu dua bir kağıda yazılır suya konulur..bu su sevdiği kişiye içirilirse, yazan kişiye şiddetle aşık olur ve hayranlık duyar.

Kaynak:Arif Pamuk(Esma-i Hüsna hikmeti ve fazileti)

Aile İci Huzur Ve Mutluluk İcin

REKLAM

AŞK-İCİN-BÜYÜ

Dua : ”Yâ Rahime külli sarihin ve mekrûbin ve ğayetehû ve meâzehû”

Bu dua bir kağıda yazılıp suya konulup bu sudan Ailece içilmesi geçimsizliğin kalkması için bir iksirdir.

Kaynak:Arif pamuk(Esma-i Hüsna Hikmeti ve fazileti)

Kotu Ahlakli Biri İcin

REKLAM

ask-büusü

Dua“Yâ Rahmâne külli şey’in ve Râhimehû”

Bu mübarek İsm-i şerifler misk ve safranla yazılır.Bozuk  ve çirkin ahlaka sahip olanların evlerinin bir tarafına konursa,onda haya belirtisi meydana gelir,ahlakı düzelir.

Kaynak.Arif Pamuk(Esma-i Hüsna  hikmeti ve fazileti)

Borclarindan Kurtulmak İcin

REKLAM

ask-buyusüü

Dua: ”Yâ Kebiru entellezi lâ tehdil-ukûlü livasfi azametihi”

Bu mübarek duaya devam edenler borçlarından kurtulurlar,.rızıkları da artar.Makam ve rütbesi tenzil edilenler,7 gün oruçlu olarak biner defa okumaya devam ederlerse tekrar rütbe ve makama nail olurlar.

Esmaül Hüsna  hikmeti ve faziletleri(Arif pamuk)

Dileklerin Gerçekleşmesi İçin

REKLAM

ask-icin-buyu

Bu ismi şerif,şerlerin ber taraf edilerek hayırların gelmesi için adet belirtilmeden güç ölçüsünde okunmalıdır.Sadakatle okuyanlar,dileklerin  gerçekleştiğini,Allah’ın izni ile göreceklerdir.Bunun esrarını kalemler ifade edemezler.

Dua:

“Sübhaneke lâ İlâhe illâ ente,Yâ Rabbe külli şey’in ve vârisehû ve Râzikâhû ve Râhimehû.”

S”eni tesbih ederim Rabbim! Senden başka hiç bir ilah yoktur.Her şeyin gerçek Rabbi,varisi,rızık vereni ve acıyanı yalnız sensin.”

Kaynak:Esma-i Hüsna Şerhi (Arif pamuk)

Çocuğu Olmayanlar İçin Okunacak Dua

Allah’ın El-Varis ismi şerifi  evladı olmayanlar için  çok faydalıdır.Ancak okunurken adet tayin etmeden aşağıdaki ayeti kerime de birlikte okunmalıdır.

“Rabbi lâ tezerniy  ferden ve ente hayrul vârisiyn.”

“Rabbim! Beni tek başına evlatsız bırakma.Varislerin en hayırlısı sensin”

Kaynak:Arif  Pamuk (Esma-i Hüsna Şerhi)