Aralarında Küskünlük Olan Eşler İçin

REKLAM

Aralarında dargınlık olan küskün ola anlaşamayan eşler için..

Yenen yemek üzerine “Yâ Aliyyü Celle Celalühü”  İsm-i Şerifi 100defa okunup üflenirse,bu yemekten yiyen dargın,birbirine küskün eşler barışır.Yuvalarına huzur gelir.

Kaynak:Yusuf Tavaslı(Esma-ül Hüsna fazilaetleri)

Derslerinde Başarı İçin

REKLAM

7-11 yada 21 gün aşağıdaki esmalardan  birini yada bir kaçını aç karnına bir bardak suya okuyup içerse anlayışı artar.

150 defa Ya ALİM C:C

148 defa YA MUHSİ C:C

786  defa BESMELE

198 defa YA ALLAH YA HAYY;YA CAMİ,YA KÂFİ C:C

Ticarette Kazancın Bollaşması İçin Vefk

REKLAM

Ticarette kazancın bollaşması için vefk;

Bismillahirrahmanirrahim

1. Veylun lilmutaffifiyne.

2. Elleziyne izektalu ‘alennasi yestevfune.

3. Ve iza kaluhum ev vezenuhum yuhsirune.

4. Ela yezunnu ulaike ennehum meb’usune.

5. Liyevmin ‘azıymin.

6. Yevme yekumunnasu lirabbil’alemiyne.

7. Kella inne kitabelfuccari lefiy sicciynin.

8. Ve ma edrake ma sicciynun.

9. Kitabun merkumun.

10. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.

11. Elleziyne yukezzibune biyevmiddiyni.

12. Ve ma yukezzibu bihi illakullu mu’tedin esiymin.

13. İza tutla aleyhi ayatuna kale esatıyrul’evveliyne.

14. Kella bel rane ‘ala kulubihim ma kanu yeksibune.

15. Kella innehum ‘an rabbihim yevmeizin lemahcubune.

16. Summe innehum lesalulcahıymi.

17. Summe yukalu hazelleziykuntum bihi tukezzibune.

18. Kella inne kitabel’ebrari lefiy ‘ılliyyiyne.

19. Ve ma edrake ma ‘ılliyyune.

20. Kitabun merkumun.

21. Yeşheduhulmukarrebune.

22. İnnelebrare. Lefiy na’ıymin.

23. ‘Alel’eraiki yenzurune.

24. Ta’rifu fiy vucuhihim nadretenna’ıymi.

25. Yuskavne min rahıykın mahtumin.

26. Hıtamuhu miskun ve fiyzalike felyetenafesilmutenasifune.

27. Ve mizacuhu min tesniymin.

28. Aynen yeşrebu bihelmukarrebune.

29. İnnelleziyne ecremu kanu minelleziyne amenu yadhakune.

30. Ve iza merru bihim yeteğamezune.

31. Ve izenkalebu ila ehlihimunkalebu fekihiyne.

32. Ve iza reevhum kalu inne haulai ledallune.

33. Ve ma ursilu ‘aleyhim hafizıyne.

34. Felyevmelleziyne amenu minelkuffari yadhakune.

35. ‘Alel’eraiki yenzurune.

36. Hel suvvibelkuffaru ma kanu yef’alune.

 

Kaynak:Resulullahın dilinden büyük dua kitabı..

Dualarımız

REKLAM

İbn Abbas (r.a) Rasûl-i Ekrem (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor.

“Kim “Sübhanallahi ve bihamdihi,sübhanallahi’l-azîm,estağfirullâhe ve etûbu ileyh” (Allah’ı hamd ile tesbih ederim,şanı yüce Allah’ı tenzih ederim.Allah’tan mağfret talep eder ve Ona dönerim) derse  amel defterine hemen yazılır.Sonra arşa bağlanır.Okuduğu dua  kıyamet gününde o,Allah’ın huzuruna çıkıncaya kadar mühürlü olarak kalır.Onun işlemiş olduğu hiçbir günah bu duasının sevabını yok edemez.”(Tergib)

Sedef Hastalığı İçin

REKLAM

Sedef hastalığı, siğil ve çıban için Taha Suresinin 105,106,107 ayetleri bir kağıda yazılır. Menekşe yağı olan kaba konur yazının silinmesi beklenir.Yazı silinince hastalık olan bölge üzerene bu ayetler okunarak yağ sürülür.İnşallah şifa olunur.

Söz konusu ayetler şunlardır:

105. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا
106. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا
107. لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

Okunuşları: “Ve yes’elûneke anil cibâli fe kul yensifuhâ rabbî nesfâ. Fe yezeruhâ kâan safsafâ. Lâ terâ fîhâ ivecen ve lâ emtâ.”

Mealleri: “(Rasûlüm!) Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki: Rabbim onları ufalayıp savuracak. Böylece yerlerini dümdüz, bomboş bırakacaktır. Orada ne bir iniş, ne de bir yokuş görebileceksin.

Kaynak:M.İsmail Fındıklı(Surelerin Faziletleri)

Büyü Bozma – Sihir İptali

Üzerinde büyüsihir veya cin olduğunu düşünen kimseler; her hangi bir sabah ezanı okunurken, bir bardak suya.

  • 11 Ayetel kürsi
  • 11 Fatiha suresi
  • 11 Felak ve Nas suresi  
  • 11 “Lâ ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin”
  • 11 “Lâ Havle velâ kuvvete illa billahil Aliyyil azim”

Okuyup,sabah namazını kıldıktan sonra evini penceresini açıp,gökyüzüne 3 dakika baktıktan sonra,niyetini edip suyu içerse..üzerindeki büyü yada sihir yada musallat olan  şeyler 1 saat içinde gittiğini anlayacaktır.denilmektedir.

Kaynak:Arifan Dergisi