Dualarımız

REKLAM

İbn Abbas (r.a) Rasûl-i Ekrem (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor.

“Kim “Sübhanallahi ve bihamdihi,sübhanallahi’l-azîm,estağfirullâhe ve etûbu ileyh” (Allah’ı hamd ile tesbih ederim,şanı yüce Allah’ı tenzih ederim.Allah’tan mağfret talep eder ve Ona dönerim) derse  amel defterine hemen yazılır.Sonra arşa bağlanır.Okuduğu dua  kıyamet gününde o,Allah’ın huzuruna çıkıncaya kadar mühürlü olarak kalır.Onun işlemiş olduğu hiçbir günah bu duasının sevabını yok edemez.”(Tergib)

Sedef Hastalığı İçin

REKLAM

Sedef hastalığı, siğil ve çıban için Taha Suresinin 105,106,107 ayetleri bir kağıda yazılır. Menekşe yağı olan kaba konur yazının silinmesi beklenir.Yazı silinince hastalık olan bölge üzerene bu ayetler okunarak yağ sürülür.İnşallah şifa olunur.

Söz konusu ayetler şunlardır:

105. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا
106. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا
107. لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

Okunuşları: “Ve yes’elûneke anil cibâli fe kul yensifuhâ rabbî nesfâ. Fe yezeruhâ kâan safsafâ. Lâ terâ fîhâ ivecen ve lâ emtâ.”

Mealleri: “(Rasûlüm!) Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki: Rabbim onları ufalayıp savuracak. Böylece yerlerini dümdüz, bomboş bırakacaktır. Orada ne bir iniş, ne de bir yokuş görebileceksin.

Kaynak:M.İsmail Fındıklı(Surelerin Faziletleri)

Büyü Bozma – Sihir İptali

Üzerinde büyüsihir veya cin olduğunu düşünen kimseler; her hangi bir sabah ezanı okunurken, bir bardak suya.

  • 11 Ayetel kürsi
  • 11 Fatiha suresi
  • 11 Felak ve Nas suresi  
  • 11 “Lâ ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin”
  • 11 “Lâ Havle velâ kuvvete illa billahil Aliyyil azim”

Okuyup,sabah namazını kıldıktan sonra evini penceresini açıp,gökyüzüne 3 dakika baktıktan sonra,niyetini edip suyu içerse..üzerindeki büyü yada sihir yada musallat olan  şeyler 1 saat içinde gittiğini anlayacaktır.denilmektedir.

Kaynak:Arifan Dergisi

Her İşinde Başarılı Olmak İçin

REKLAM

Her kim günde 9 defa Şura Suresinin 19.ayeti kerimesi olan aşağıdaki duayı 9 defa okursa, Allah her işinde ona lutufkâr  davranır.

“Allahü latıyfüm bi ıbadihı yerzüku mey yeşa’ ve hüvel kaviyyül azız”

Allah kullarına lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, güçlüdür.”

Dargınları Barıştırma Vefki

REKLAM

Dargınların barışması için ve evini terk edeni geri getirmek için Allah’ın “El- Câmi” ismi şerifini okumak çok faydalıdır.

Her gün  12.996 defa “Yâ Câmi Celle Celalühü”” şeklinde okunursa maksada ulaşılır.İnşallah..Allah’ın izni  ve yardımıyla…

Kaynak:Duaların Esrarı(Ayhan Yalçın)

Yasin-i Şerif-Vakıâ ve Fetih Suresi Hatim Duası

REKLAM

E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbil-Alemiyn. Vesselatü vesselamü ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn!
Allahümme inni es’elüke sabran cemilan. Ve kalben selima. Ve lisanen zakira. Ve dua’en müstecaba. Ve kitaben yemina. Ve rızkan halala. Ve naimen mukima. Ve cenneten ve harira.Ve nadraten ve sürura. Ya kadiyel ‘hacat. Ve ya mucibet deavat. Ya kaşıfed’durri vel’belliyyat. Ya alimes’sırrı vel’hafiyyat. İkdı haceti fi hazihıs’saatil’mübaraketi bihürmeti yasin vel’kuranil ‘ hakiym.Feiza kada emran fe innema yekulü lehu kün feyekun. Fesubhanellezi biyedihi melekutü külli şey’in ve ileyhi turceun.
Ey rahmeti bol, mağfiret ve ihsanı sonsuz olan Rabbimiz, bize islâm gibi bir din, Kur’an gibi bir kitap ihsan ettin. Sana sonsuz şükürler olsun. Bizi hidayetinden inayetinden ayırma yarabbi.
Okumuş olduğum Yâsin süresi ve diğer süreleri dergâhı izzetinde ahseni kabul ile makbul buyur . Hasıl olan sevabı evvelâ sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (S.A.V) efendimizin mübarek ruhu şeriflerine hediye eyledik vasıl eyle Şefaatini cümlemize nasip eyle… ..

Hasıl olan sevabı peygamberimizin ailesine, ashabına, kur’ana ve İslama hizmet eden bütün gelmiş geçmiş din alimlerinin ruhlarına hediye eyledik ikrâm eyle yarabbi.
Hasıl olan sevabı bütün anne, baba, hısım akrabamızdan ahirete iman ile göç eden bütün geçmişlerimizin de ruhlarına hediye eyledik haberdar eyle yarabbi.
Rahatsızlıgı nedeni ile şifa umudu bekleyen hastalarımıza şifa olsun..

Borçlu olan kullarına edalar için vesile olsun..

İşlerinde rızık sıkıntı çekenlere vesile olsun..

Hayırlı evlilik isteyenler hayırlı kapıların açılmasına vesile olsun.

Evlerinde huzursuz olan ailelere mutluluk vesile olsun..

İş sıkıntısı çeken iş bulamayan kardeşlerimizin acilen hayırlı iş bulmalarına vesile olsun.

Eşlerinin ,evlatlarının hidayetini isteyen kullarına hidayet vesilesi olsun.

Kötü alışkanlığı olan kullarının kurtuluşuna vesile olsun..

Bu duaya katılan her kardeşim hangi niyetle okuduysa  niyetinin kabulüne vesile olsun…

Evlat isteyen kullarının hayırlı salih evlat sahibi olmalarına vesile olsun.

Eşi  ile  veya sevdiği ile ayrı olanların birleşmelerine vesile olsun…

Okuduğumuz sureler evlerimizin huzuruna,gönüllerimizin nurlanmasına,kazançlarımızın bereketine,vücudumuzun sağlığına vesile olsun..
Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifün. Veselâmün alel mürselin. Velhamdülillahirabbil alemin. EL FÂTİHA.

İstiğfar Duası

REKLAM

Bu istiğfar her farz namazın ardından ” Estağfirullâhel azimillezi lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.Ve etûbü ileyh” en az 3 defa  okunur.

Bu duayı yatmadan önce 3 kere okuyanın ağaç yaprakları  kadar günahı da olsa Cenab-ı Hak affeder buyurmuştur.Peygamberimiz(s.a.v)“Her kulun elinde olmadan hata ve kusur etmesi her zaman mümkün olacağından bu istiğfarları okuyarak bu günahlardan pişmanlık duymuş ve Allah’a yönelmiş olur.”