EL-HAMİD Esması

REKLAM

iletisim34 EL HAMİD Esması

EL-HAMİD; Allah  hamd edlen en çok övülen ve övgüye layık olandır.

Bu ismi şerifi kendine vird kimse dünyada ve ahirette övgü ve sevgiye layık durum kazanır. Öldükten sonrada hayırla ve iyilikle anılır.Sürekli okuyanın kalbi nurlarla dolar.Aklı anlayışı gelişir,marifetli ve hünerli olur.

Ebced değeri 68 dir.Her namazdan sonra 68 defa herkes tarafından sevili,ilerinde başarılı olur.

Bu  ismi şerifi okuyanlar,nimet içinde yaşarlar.

Sabah namazından sonra 99 defa okuyup eline üfleyerek yüzüne süreni Allah aziz kılar ve ona yardım eder,yüzünü nurlandırır.

Sabah ve akşam namazlarından sonra 66 defa okuyanın fil ve hareketleri sözleri  güzelleşir.

Her namazın ardından 100 defa okuyan,salihlerden olur.

Fatiha şerifi ve bu ismi celili bir kaba yazarak içinden su içilirse her çeşit hastalığa karşı şifa verir.

Kötü huylu bir kimse için her gün 3844 defa “Ya Hâmid c.c” okunup dua edilirse kısa zamanda ahlakı güzelleşir.

Ey bütün övğülere layık olan Allah’ım,bizi sana karşı hamd ve şükür edenlerden  kıl.Kıyamet günü hamd sancağının altında haşret.

Peygamber,şehid ve salih kullarınla beraber.Amin

Veliyy Esması

REKLAM

iletisim33 Veliyy Esması

Bütün mahlukata dost olan son derece şefkatli ve iyilik eden.Müminleri yar ve yardımcısı olan Yüce Allah “Veliyy”‘dir.Ebced değeri  46 ‘dır.

Cuma geceleri “1000 defa Ya Veliyyü Ya Allah “ okumaya devam eden kişiye tüm kapalı kapılar açılır.

Bı ismi şerifi vird edinenler yani her gün zikretmeye devam edenler Allah’ın Veli kulları topluluğuna erişirler.

Bu ismi celili okumaya devam eden kulunu Allah sever,hayır kapılarını ona açar.Şerlerden muhafaza eder.

Kötü İşlerle Uğraşanlar İçin

REKLAM

iletisim31 Kötü İşlerle Uğraşanlar İçin

Kim kötü işlerle meşgul olan kadın, erkek ayada evlat  üzerine “ El-Kaviyyü Metıyn” ismi celilini 10 defa okursa kötü işler bırakılır ve durumlarında düzelme olur.

Kaynak:Esma-i Hüsna şerhi (Arif pamuk)

Ya Kaviyy Esması

REKLAM

iletisim30 Ya Kaviyy Esması

Bu ismi vird edinen kimseler maddi ve manevi yüklerin altından kalkma gücüne sahip olurlar. Ruhları güçlenir.Bu Azrail Aleyhisselamın zikridir.

Sabah namazından sonra 100 defa Ya Kaviyyü Celle celalühü diye zikredenin dünya ve ahirete ait dilekleri kabul olur denir.

Normal ebced değeri 117 dir.Her gün yada her namazdan sonra 117 defa da zikredilebilir.

Cumartesi Günü Duası

REKLAM

iletisim29 Cumartesi Günü Duası

Cumartesi günü Allah rızası için,ölülerimizin ruhu için, dualarımızın kabulü için

okuyacağımız dua ve zikirler.

1 Yasin-i Şerif

1 Vakıa suresi

1 Fetih suresi

Herkes 1000 La İlahe illallah

100 ihlas suresi

EL-HALİM:zikir adedi (88), Zikir saati Zühal(sabah)

EL-HAFIZ:zikir adedi (998), zikir saati Zühal(sabah)

EL-MUKADDİM:Zikir adedi(184) zikir saati Zühal(sabah)

EL-MUAHHİR: Zikir adedi (846) zikir saati Zühal (sabah)

EZ-ZAHİR:Zikir adedi(1106) zikir saati Zühal (sabah)

EL-MÜTEALİ:Zikir adedi (551) Zikir saati Zühal (sabah)

Kötülüklerden Kurtulmak İçin

REKLAM

iletisim28 Kötülüklerden Kurtulmak İçin

Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sevmediği ve nefret ettiği bir şey görünce bu duayı okurdu.

Bsimllahirrahmanirrahim.”El-hamdü lillâhi alâ külli hâlin,Rabbi eûzü bike min hâli ehlin-nâr.”

“Allah’ım bulunduğum duruma şükürler olsun.Yâ Rabbi! Beni cehennem ehlinin yaptıkları kötülüklerden ve işledikleri günahlardan koru.”