Veliyy Esması

REKLAM

iletisim33 Veliyy Esması

Bütün mahlukata dost olan son derece şefkatli ve iyilik eden.Müminleri yar ve yardımcısı olan Yüce Allah “Veliyy”‘dir.Ebced değeri  46 ‘dır.

Cuma geceleri “1000 defa Ya Veliyyü Ya Allah “ okumaya devam eden kişiye tüm kapalı kapılar açılır.

Bı ismi şerifi vird edinenler yani her gün zikretmeye devam edenler Allah’ın Veli kulları topluluğuna erişirler.

Bu ismi celili okumaya devam eden kulunu Allah sever,hayır kapılarını ona açar.Şerlerden muhafaza eder.

Kötü İşlerle Uğraşanlar İçin

REKLAM

iletisim31 Kötü İşlerle Uğraşanlar İçin

Kim kötü işlerle meşgul olan kadın, erkek ayada evlat  üzerine “ El-Kaviyyü Metıyn” ismi celilini 10 defa okursa kötü işler bırakılır ve durumlarında düzelme olur.

Kaynak:Esma-i Hüsna şerhi (Arif pamuk)

Ya Kaviyy Esması

REKLAM

iletisim30 Ya Kaviyy Esması

Bu ismi vird edinen kimseler maddi ve manevi yüklerin altından kalkma gücüne sahip olurlar. Ruhları güçlenir.Bu Azrail Aleyhisselamın zikridir.

Sabah namazından sonra 100 defa Ya Kaviyyü Celle celalühü diye zikredenin dünya ve ahirete ait dilekleri kabul olur denir.

Normal ebced değeri 117 dir.Her gün yada her namazdan sonra 117 defa da zikredilebilir.

Cumartesi Günü Duası

REKLAM

iletisim29 Cumartesi Günü Duası

Cumartesi günü Allah rızası için,ölülerimizin ruhu için, dualarımızın kabulü için

okuyacağımız dua ve zikirler.

1 Yasin-i Şerif

1 Vakıa suresi

1 Fetih suresi

Herkes 1000 La İlahe illallah

100 ihlas suresi

EL-HALİM:zikir adedi (88), Zikir saati Zühal(sabah)

EL-HAFIZ:zikir adedi (998), zikir saati Zühal(sabah)

EL-MUKADDİM:Zikir adedi(184) zikir saati Zühal(sabah)

EL-MUAHHİR: Zikir adedi (846) zikir saati Zühal (sabah)

EZ-ZAHİR:Zikir adedi(1106) zikir saati Zühal (sabah)

EL-MÜTEALİ:Zikir adedi (551) Zikir saati Zühal (sabah)

Kötülüklerden Kurtulmak İçin

REKLAM

iletisim28 Kötülüklerden Kurtulmak İçin

Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sevmediği ve nefret ettiği bir şey görünce bu duayı okurdu.

Bsimllahirrahmanirrahim.”El-hamdü lillâhi alâ külli hâlin,Rabbi eûzü bike min hâli ehlin-nâr.”

“Allah’ım bulunduğum duruma şükürler olsun.Yâ Rabbi! Beni cehennem ehlinin yaptıkları kötülüklerden ve işledikleri günahlardan koru.”

Efendimiz s.a.v’in Tesbihi

REKLAM

iletisim27 Efendimiz s.a.v’in Tesbihi

Sübhânellâhi vebihamdihi lâilahe illa ente bihamdikelalahümme facirelhemmi ve kaşifelgammi mücibe da’vetilmüzdarine rahmene’d dünya ve ahirati ve rahimehüme.”

“Ey noksan sıfatlardan mnezzeh kemal sıfatlar ile muttasıf olan Allah’ım! Sana hamdüsena ederim.Senden başka ibadete layık hiç bir şey yoktur.Sana tekrar hamdüsena ederim.Üzüntüyü ve kederi dağıtan kulunu feraha çıkaran sensin.

Sıkıntıya düşene kulunun duasına icabet eden ahiretin ve dünyanın merhamet edicisi ve heri ki tarafta da kuluna acıyan Sensin ya Rabbel Alemin.