Eşler Arasındaki Geçimsizlik İçin

REKLAM

Eşler arası geçimsizlik,aile içi tartışmalar,için cuma suresi;

Cuma günü sela ile ezan arasında ki  zamanda 5 defa “Cuma suresi”okunursa niye edilip. İnşallah anlaşmazlıklar kalkar.Aralarındaki sıkıntılı durum kalakar.

Muradına Erişmek İçin

REKLAM

Muradına erişmek için;

Seher vakti Yasin-Şerif okumaya başlanır.. Besmele ile birlikte “Selamün kavlen min rabbir-rahim” bu ayeti kerimesi 818 defa okunur..ve Yasin bitirilir.

Bunu yapan muradına erişir denilmektedir…

İnşirah Suresi

REKLAM

1. Elemneşrahleke sadrek
2. Ve vedağna anke vizrek
3. Ellezi engada zahrek
4. Ve refağna leke zikrek
5. Feinne meal usri yüsra
6. Inne meal üsri yüsra
7. Feiza ferağte fensab
8. Ve ila rabbike ferğab

1.Biz, senin göğsünü yarıp-genişletmedik mi?
2.Ve yükünü indirip-atmadık mı?
3.Ki o, senin belini bükmüştü;
4.Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?
5.Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır.
6.Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır.
7.Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-devam et.
8.Ve yalnızca Rabbine rağbet et.

İnşirah suresini her gün 7 defa okumaya devam eden kalp sıkıntısından, rızık darlığından kurtulur.

Daralan, bunalıma giren, içi sıkılan kişiler üzerinde bulundurursa şifa bulur.

Murada Ermek İçin

REKLAM

İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor..

Dertlerden kurtulmak için ve her hangi bir murada erişmek için..

Başta 100 salavat okuyunuz..

500 defa ” Lâ Havle  Ve lâ kuvvete illâ billah” okuyun.

Sonra yine 100 salavat okuyun..

Allah’a duanızı yapın..

Duaların Kabulü

REKLAM

Bir gün Musa (a.s) inleyip sızlayarak Allah-ü Teala’ya yalvaran bir kimseye rastladı.O kimsenin haline üzülerek Musa (a.s) kendi kendine şöyle dedi.

“Allah’ım elimde olsaydı,bu adamın ihtiyacını görür,derdine derman olmaya çalışırdır.”

Bunun üzerine Cenabı hak,Musa Aleyhisselam’a şöyle vahyetti.

“Ya Musa! Bilmiş ol ki Ben senden daha merhametliyim.O Yalvarıp inleyerek bana dua ediyor görünen kulum var ya,o kulum kalbiyle başka başka şeyler düşünüyor,ağzıyla da bana dua ediyor,görünüyor.Onun için ben de duasını reddediyorum.”

Musa Aleyhisselam hemen durumu o adama bildirdi.O adam da hatasına pişman olarak,kalbini topladı ve toparlandı.Ondan sonra yaptığı duası da cenabı Hak kabul buyurarak kulunu maksadına kavuşturdu.

“Duanın kabul olmasına sebep olan şeylerden biri ihlas.İhlas amelin temelidir.”

Hafiz Esması

Bu mübarek isim,korunması için neye okunursa Allah onu muhafaza eder.

REKLAM

Kim azalarını Allah’ın haram kıldığı şeylerden ve yasaklardan  korursa,Allah’da onun kalbini şeytandan korur.

Bu mübarek ismi kendine vird edinen kimse her kötülükten korunur.İsmin hadimi gelerek her hacetini yerine  getirir.

Her gün 998 defa “Yâ Hafizu c.c” diye okuyan Allah’ın koruması altında olur.

Hırsızın bir Hazreti Rabiatü’l Adeviyye’nin evine girer.Bütün eşyaları toplar,götüreceği anda kapıyı bulamaz.Eşyayı bırakır kapıyı bulur.Eşyayı alır yine kapıyı kaybeder.Böyle sürüp giderken ötelerden bir ses gelir.Şöyle denir.

“Aldığın eşyaları yerlerine bırakıver.Onları koruyan biziz.Rabia uyusa bile sen onları götüremezsin.Çünkü onların muhafazası bize aittir.”

ZÜL CELALİ VEL İKRÂM

REKLAM

Allah’ın mübarek isimlerinden olan ”ZÜL CELALİ VEL İKRÂM” İsmi şerifinin alimler ismi azam olduğunu belirtirler.Her gün 1100 defa “YÂ  ZÜL CELALİ VEL İKRÂM “  diye okunmaya devam edilirse dünyevi ve uhrevi işleri kolaylaşır.Her dileği ihsan edilir.

Kaynak:Esma-i Hüsna Şerhi (Arif pamuk)

Ya Raûf Celle Celalühü

REKLAM

çok çabuk sinirlenen kimseler “Yâ Raûf Celle celalühü” on defa okuduktan sonra Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)’e salavatı şerife okursa  sakinleşir siniri geçer.

Ayrıca 10 defa “Yâ Afüvvü Celle Celahü “ okursa sinirleri yatışır.

Kaynak:Esma-i Hüsna Şerhi (Arif Pamuk)

Yâ Raûf C.C.

REKLAM

Allah’ın mübarek isimlerinden olan “Yâ Raûf C.C.” ismi  şerifini her gün 286 defa “Yâ Raûf Celle Celalühü” diye okumaya devam edenin kalbine merhamet ve şefkat meydana gelir.Maddi manevi nimetler elde eder.Başkalarına yardım etme gücünü kendinde bulur.

Allah’a isyan halinde olan kişi yada yakını okursa isyandan vazgeçer.Bu ismi şerif doğru yolu bulmasına yardımcı olur.

Sürekli her gün okumaya devam edenler şefkat ve merhamet kaynağı haline gelir.

Kaynak:Esma-i Hüsna şerhi (Arif pamuk)