EL-KERİYİM Esması

REKLAM

EL-KERİYİM; Karşılıksız veren, cömert ve kerem sahibi.

Zikir adedi 270 dir.

  • Kim istiğfar ile birlikte her gün ve özellikle yatmadan önce 270 defa zikretmeye devam ederse, Allah Teala günahlarını affeder ve ayıplarını örter.
  • Her gün vird edinerek okuyan kimse dünyada ve ahirete izzet ve şerefe nail olur.
  • Bu ismi şerifi okuyanı Allah Teala insanlardan ve cinlerden korur.Bu kimse başkaları tarafından sevilir kendisine hayır kapıları açılır.
  • Zikre devam eden kişi zahmetsiz rızkını elde eder.Fakirlik çekmez.

“Yâ Celil” zikri

REKLAM

Zat’ında sıfatında,fiillerinde hiç kimse O’na denk olamaz.Celal ve cemal sıfatlarının mutlak sahibi O’dur.

Kainatta meydana gelen her şey O’nun Celal ve Cemal sıfatlarının birer tezahürüdür.

Bu ismi Celil’in etkisi ile dostlarını fazlı keremi ile yüceltmiş,adli ile de düşmanları zelil etmiştir.

Kim bu ismi bir bardağa yazarak su ile doldurur ve içerse halk arasında hürmet edilen bir kişi olur.Adedi 73 dür.Gam ve kederi sevince tebdil etmek için her gün 73 defa “Yâ Celil C.C” diye okunur.

Zalim kimseleri dize getirmek içinde her gün bu ismi şerif okunur.Her gün okumaya devam eden kimsede manevi bir güç meydana gelir.

Okumayı adet haline getiren kimseye başkaları tarafından kötülük yapılmaz.yapmaya çalışan kendisi helak olur.

Evlenemeyen Kızlar İçin

REKLAM

489 defa “Ya Fettah ”

 21 defa Fatiha sure-i şerife 

1 defa da  aşağıdaki dua okunur.

OKUNACAK DUA:

Allahümmeftah biismikel fettahu ukdete fülaneti binti fülaneh veb’as leha ba’len salihan bihakkı kelamikel kadiymi ve resulikel keriymi ve bielfi elfin la havle ve la kuvvete illa billahil aiyyil azıymi ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.”

Kötü Huylu Biri İçin

REKLAM

Kötü huylu birinin ahlakının düzelmesi için boş bir bardağa ” Yâ Hasiybü Celle 
Celalühü” diyerek 7 defa
 okuduktan sonra su ile doldurularak içirilirse o kişinin ahlakında düzelme olur.

kaynak:Esma-i Hüsna Şerhi (ArifPamuk)

Çok Ağlayan Çocuk İçin

REKLAM

Devamlı sebepsiz yere ağlayan çocuğun ağlamasını kesmek için bir bardağa “Ya Hasiybü “ yazılarak bardak su ile doldurulur.Muhtelif zamanlarda çocuğa içirilir.

Ayrıca nazar değmesinden başkalarının kötülüklerinden korunmak için perşembe gecesinden başlanarak 7 gün geceleri ve gündüzleri  70′şer defa “Hasbiyallahü hasiybü” diye okunmalıdır.

Kaynak:Arif Pamuk(Esma-i Hüsna Şerhi)

İnşirah Suresi ve Anlamı

REKLAM

Bu sureyi okumaya devam eden kalp sıkıntısından kurtulduğu gibi, bol rızka kavuşur.

İnşirah Suresi ve Anlamı

(Elemneşrahleke)

Bismillahirrahmanirrahim,

 

 

1. Elemneşrahleke sadrek
2. Ve vedağna anke vizrek
3. Ellezi engada zahrek
4. Ve refağna leke zikrek
5. Feinne meal usri yüsra
6. Inne meal üsri yüsra
7. Feiza ferağte fensab
8. Ve ila rabbike ferğab

1.Biz, senin göğsünü yarıp-genişletmedik mi?
2.Ve yükünü indirip-atmadık mı?
3.Ki o, senin belini bükmüştü;
4.Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?
5.Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır.
6.Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır.
7.Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-devam et.
8.Ve yalnızca Rabbine rağbet et.

Mekke’de nazil olmuştur. 8 âyettir. “İnşirah” açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir.

Perşembe Günü Okunacak Dualar

REKLAM

Perşembe günü, günahlarımızın affı için; Dileklerimizin kabulü için, Allah rızası için,ölülerimiz için Yasin-i şerif ev 3 ihlas ve 1 Fatiha okuyalım.

Arkasından sırayla aşağıdaki duaları okuyalım.

“Sübhanallahi ve bihamdihi sübhallahil azıym estağfirullah ve etübü ileyk.“(100) defa.

İsteklerimizin kabulü güzel ve sevindirici haberler almak için:

“Ya Semi celle celalühü”(180 defa)

İş isteklerimiz için ve iş arayanlar  için:

“Ya Bedi celle celalühü”(86 defa)

Rızık ihtiyacımız için 21 İnşirah suresi.

100 defa peygamberimizin şefaati için salavat.

Allahümme salli ala seyyidina  Muhammed ve ala ali seyyidina

Muhammed.

Dualrımızın kabulü için:

55 defa “Ya Mücib celle celalühü.”

Sıkıntılarımızın defi’i için;

“La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin.” (100)

GÜÇLÜKLE KARŞILAŞINCA OKUNACAK DUA

İbni Sünni’nin Enes(r.a)’dan rivayetine göre, Resulullah (s.a.v) zor işlerde.

“Allahümme lâ sehle illâ mâ cealtehu sehlen ve ente tec’alül hezne izâ şi’te sehlen.”

“Allah’ım,senin kolay kıldığından başka hiç bir kolaylık yoktur.Sen dilersen sert yeri yumuşatırsın .” buyururdu.

Manevi Olarak Yükselmek İçin

REKLAM

Manevi olarak yükselmek için her güne bir zikir;

Hem bu dünyanızı  aydınlatacak hemde ahiretinize faydası olacak bu zikirlere devam edelim.

Cuma günü…..Yâ Allâh………..(1000) defa

Cumartesi gini…Lâ İlâhe İllellâh (1000)

Pazar günü…Ya Hayyü Yâ Kayyûm (1000) defa

Pazartesi günü…..Lâ hâvle velâ kuvvete illâ  billâhil aliyyil azıym…(1000) defa

Salı günü….. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed…(1000) defa

Çarşamba günü….Estağfirullahel azıym….(1000) defa

Perşembe günü….Sübhânellâhil azıymi ve bihamdihiy.(1000) defa.