Cumartesi Günü Duası

REKLAM

iletisim29 Cumartesi Günü Duası

Cumartesi günü Allah rızası için,ölülerimizin ruhu için, dualarımızın kabulü için

okuyacağımız dua ve zikirler.

1 Yasin-i Şerif

1 Vakıa suresi

1 Fetih suresi

Herkes 1000 La İlahe illallah

100 ihlas suresi

EL-HALİM:zikir adedi (88), Zikir saati Zühal(sabah)

EL-HAFIZ:zikir adedi (998), zikir saati Zühal(sabah)

EL-MUKADDİM:Zikir adedi(184) zikir saati Zühal(sabah)

EL-MUAHHİR: Zikir adedi (846) zikir saati Zühal (sabah)

EZ-ZAHİR:Zikir adedi(1106) zikir saati Zühal (sabah)

EL-MÜTEALİ:Zikir adedi (551) Zikir saati Zühal (sabah)

Kötülüklerden Kurtulmak İçin

REKLAM

iletisim28 Kötülüklerden Kurtulmak İçin

Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sevmediği ve nefret ettiği bir şey görünce bu duayı okurdu.

Bsimllahirrahmanirrahim.”El-hamdü lillâhi alâ külli hâlin,Rabbi eûzü bike min hâli ehlin-nâr.”

“Allah’ım bulunduğum duruma şükürler olsun.Yâ Rabbi! Beni cehennem ehlinin yaptıkları kötülüklerden ve işledikleri günahlardan koru.”

Efendimiz s.a.v’in Tesbihi

REKLAM

iletisim27 Efendimiz s.a.v’in Tesbihi

Sübhânellâhi vebihamdihi lâilahe illa ente bihamdikelalahümme facirelhemmi ve kaşifelgammi mücibe da’vetilmüzdarine rahmene’d dünya ve ahirati ve rahimehüme.”

“Ey noksan sıfatlardan mnezzeh kemal sıfatlar ile muttasıf olan Allah’ım! Sana hamdüsena ederim.Senden başka ibadete layık hiç bir şey yoktur.Sana tekrar hamdüsena ederim.Üzüntüyü ve kederi dağıtan kulunu feraha çıkaran sensin.

Sıkıntıya düşene kulunun duasına icabet eden ahiretin ve dünyanın merhamet edicisi ve heri ki tarafta da kuluna acıyan Sensin ya Rabbel Alemin.

Bol Gelir İçin Vefk

REKLAM

kısmet acma5 Bol Gelir İçin Vefk

Kim bu duayı sabahları erken saatlerde 100 kere okumaya devam ederse zengin olur asla geçim sıkıntısı çekmez.

“Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil azimi estağfirullahe ve etubü ileyh.

Hem istiğfar etmiş olursunuz hemde rızkınız artırmış olursunuz.

Kaynak:Zırhlı dualar(Feyzullah Koç)

Bol Gelir Vefki

REKLAM

iletisim26 Bol Gelir Vefki

Bu duayı günde 21 defa okuyan kimsenin her muradı gerçekleşir. Her haceti verilir. Ayrıca rızkı bollaştırır. Geçim darlığı çekmez.Bu iş içi 4 rekatlık bir hacet namazı kılmalı bu duayı muradı ve haceti ne ise o niyetle her gün 21 defa okunmalıdır.Biiznillah muradı hasıl olur denilmektedir.

“Eûzübillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.İnnallahe hüver rezzaku zul kuvvetil metin.Ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.”

Şeytanı Kahretmek İçin

REKLAM

iletisim25 Şeytanı Kahretmek İçin

Resulü Ekrem(s.a.v) miraca çıkacağı zaman şeytanlar ellerinde ateşler olduğu halde toplandılar ve Resulü Ekrem’i yakmak için saldırmaya başladılar.

Bunun üzerine Cebrail (a.s)geldi ve :

“Ya Muhammed(s.a.v) bu duayı oku.”dedi.Resulü Ekrem(s.a.v) bu duayı okuyunca onların ellerindeki ateşleri söndü,kendilerini de Allah-ü Teala helak etti.

Bu mübarek duayı yazarak üzerinde taşıyanlar,şeytanların ve cinlerin şerrinden halas olurlar.

“Eûzü bikelimetillahi’t tâmmâti min şerri mâh alaka ve zerâe ve berâe ve min şerri mâ yenzilü mine’s semai ve min şerri mâ ya’rucü fiha ve min şerri fitnetil leyli ven nehari  ve min şerri külli tarıkin illa tarikan yetruku bi hayrin ya rahmanu.”

Uykuda Huzursuz Çekenler İçin

REKLAM

iletisim24 Uykuda Huzursuz Çekenler İçin

Uykuda huzurluk çekenler ve uymakta zorlananlar için aşağıdaki dualar okunur.

3 defa Besmele-i şerif,3 âyetel Kürsi,3 defa da aşağıdaki dua okunur.

“Velâ yeûdühû hıfzuhüma ve hüvel aliyyil azim” 

kaynak:Zırhlı dualar(Feyzullak Koç)

Huysuz Çocuklar İçin

REKLAM

iletisim23 Huysuz Çocuklar İçin

Hz.Enes(r.a)’den rivayetle Allah Resulü(s.a.v) şöyle buyuruyor.Huysuz çocuk,arkadaş ve hayvan görürseniz her iki kulağına şu ayeti okuyun.(Al-i İmran,83)

Al-i İmran Suresi 83. Ayeti Ve Anlamı

“E fe ğayra dınillahi yebğune ve lehu esleme men fis semavati vel erdı tav’av ve kerhev ve ileyhi yürceun “

“Peki onlar, Allah’ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O’na teslim olmuştur ve O’na döndürülmektedirler. ”

Bol Rızık İçin

REKLAM

kısmet acma4 Bol Rızık İçin

Sevgili peygamberimiz (s.a.v) buyurdu ki;

Bu bu duayı okuyanın kimsenin dağlar kadar borcu olsa onu ödemeye muvaffak olur  ve sonunda zengin olur.Yani yoksulluk görmez.Geçim sıkıntısı çekmez.Kazancının bereketi olur.

“Allahümmekfini bilhalalike an haramike ve ağninibi fadlike ammen sivake.”

Allah’ım! Helal olan rızkın ile beni haramdan koru ve fazlınla kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme.”

kaynak:Zırhlı dualar(Feyzullah Koç)