Cuma Günü Duası

REKLAM

Cuma sabah yada gün içinde akşam namazına kadar;1 Yasin-işerif,1 Vakıa suresi ve 1 Fetih suresi;

Ayrıca:

“Esselatü vesselamü aleyke ya seyyidi ya Rasulallah Huz bi yedi,kallet hıyleti,edrikni ya resulullah.” (100 ) defa

100 İstiğfar(Estağfirullah el azıym ve etübü ileyk)

Sübhânellâhi velhammdü lillâhi ve Lâ ilâhe illellahü vallahü ekber ve la havle vela kuvvete illâ  billâhil aliyyil azıym.(100) defa)

1000 defa “Yâ Allah”..

1100  defa “Yâ Ganiyy Yâ Muğni”

202 defa “Ya Berr “

14 defa “Yâ Vehhab”

66 defa “Yâ Vekil”

72 def “Ya Bâsıt”

129 Yâ Latif”

201 defa Yâ Nafi”

100 defa Ayetel Kürsi

Çarşamba Günü Duası

REKLAM

Bu gün hem Allah rızasını kazanmak,hem ölülerimiz için hem de dualarımızın kabulü için “1 Yasin-i Şerif,1 Vakı’a  1 Fetih suresi” okuyalım.

1ooo “istiğfar (Estağfirullah el azıyım ve etübü ileyk)

100 salavat (istediğiniz salavat olabilir) Salaten Tüincina olursa daha iyi olur.

100 “Lâ İlâhe illalahü Melikül Hakkul Mübin”(100.cüde “Muhammedin Rasulullahi sa’dıkül va’dül emin”)

100 İhlas suresi 

90″ Yâ Melik”

490 “Yâ Latif”

1020 “Yâ Azim”

286  ”Ya Rauf”

Aşk Vefki Nasıl Yapılır

Aşk vefki nasıl yapılır, aşk vefkleri nasıl yapılır, aşk vefk nasıl yapılır,  aşk vefki; kişilerin durumlarına, yıldızlarına uygun olacak şekilde en etkili aşk vefkleri ile yapılır. Aşk vefklerin yapılışı ile uygulanışı farklıdır. Aşk vefkleri hazırlandıktan sonra aşk vefkinin yapılışına, uygulanışına geçilir.

Aşk vefki yapmak istiyorum, aşk vefki yaptırmak istiyorum diyen birisi sevgilisinden ya da eşinden ayrılmış olabilir. Aşk vefklerinin etkisi ile eşiniz, sevgiliniz üzerinde oluşan enerjiler eşinizin, sevgilinizin aklına girmenizi, sizi düşünmesini, size olan aşkının, sevgisinin, aşkının, muhabbetinin artmasını sağlar. Size özlem duymasını, size olan özlemine dayanamayıp size geri gelmesini sağlar.

Aşk vefki yapmak istiyorum, aşk vefki yaptırmak istiyorum diyen eşiyle ya da sevgilisiyle tartışmış, sorun yaşamış, küsmüş olabilir. Aşk vefklerinin etkisi ile sevdiğinizle, eşinizle aranızdaki sorunların çözülmesi, size olan sevgisinin, aşkının artması sağlanır. Ve aşkınız tazelenir.

Maksat Ve Dileğine Ulaşmak İçin

REKLAM

Maksat ve dileğine ulaşmak isteyen yeni bir abdest alarak Allah(c.c) rızası için 2 rekat namaz kılar.Esmaül Hüsna yazılı bir kağıda güzel kokular sürerek üzerinde taşır.100 istiğfar ve 100 def Efendimize 100 salavat  getirilir.Sonra Esmaül Hüsna “Ya Allah,Ya Rahman…” diye baştan sona okunur.Sonunda yine Efendimiz üzerene   1 salavatı şerife getirilerek tamamlanır.Sonunda dilek ve isteğini Allah’tan istersin.Bu tertibi ihlas içinde yapan Allah’ın izni ile amacına ulaşır.

Esmaül-Hüsna bir mücizedir..

Pazartesi Günü Okunacak Dua

REKLAM

Pazartesi günü dualarımızın kabulü, peygamberimizin ve ölülerimizin ruhu için maddi ve manevi sıkıntılarımız için  okuyacağımı dua ve zikirler.

100 defa istiğfar(estağfirullah el azıym ve etübü ileyk)

100 salavat ( Salaten Tüncina olursa iyi olur)

41 Fatiha suresi

41 defa “ Bismillahirrahmairrahim.“Kulillahümme malike’l-mülki tü’ti’l-mülke men teşa’ü ve tenziü’l-mülke mim men teşa’ü ve tü’ızzü men teşa’ü ve tüzillü men teşa’ü biyedike’l-hayrü inneke ala külli şey’in kadir.Tülicü’lleyl, fi’n-nehari ve tülicü’n-nehare fi’l-leyl, ve tuhricü’l-hayye mine’l-meyyiti ve tuhricü’l meyyite mine’l-hayyi ve terzüku men teşa’ü bi gayri hisab.”

1 Yasin-i Şerif 

1 Vakıa suresi

1 Fetih suresi

Salı Günü Duası

REKLAM

Salı günü dualarımızın kabulü maddi ve manevi sıkıntılarımız için ve ölülerimizin ruhu için okuyacağımız dua ve zikirler.

100 istiğfar(Estağfirullah el aziıym ve etübü ileyk)

100 defa Salavat( Allahümme salli  alâ Muhammedin ve alâ âli  Muhammedin ve sellim teslimen kesirâ)

41 İnşirah suresi

308 defa Ya  Fettah Ya Rezzak c.c

100 defa Ya Aziz c.c

46 Ya Veliyy c.c

490 Ya Mümit

19 Ya Vahid c.c

206 Ya Cebbar c.c

1 Yasin-i Şerif

1 Vakıa Suresi

1 Fetih suresi

İSM-İ Â’ZAM DUASI

REKLAM

Allah’ım Sana  kelimelerin adedi,arş’ın ağırlığınca ve yarattıklarının sayısınca hamd ediyor ve şükrediyoruz.

Peygamberimize sonsuz salat ve selam ediyoruz.

Günahlarımızın  eskilerini ve yapacağım her günahın affını diliyoruz.Bizi cehennem azabından ve kabir azabından korumanı diliyoruz.Cennete gidecek amelleri yapmakta bize yardım etmeni cehenneme gidecek amellerden de uzaklaştırmanı diliyoruz….

Allah’ım   bu gün senin rızanı kazanmak için,dualarımızın kabulü için,peygamberimizin şefaatine nail olmak dualar ettik…Yasin, Vakıa, fetih suresi ve senin güzel simlerini zikrettik.Sen kabul  buyur.

Duaya katılan ve sana dua eden her kulunun duasını makbul dua olarak kabul buyur.

Bize bizim istediklerimizi değil hakkımızda hayırlı olan isteklerimizi ver.

Maddi ve manevi sıkıntılarımızı gider…

Borçlu olan kullarına hayırlı bol rızıklar vererek borçlarından kurtar.

İş isteyen kullarına hayırlı iş kapılarını aç.

Evlenmek isteyenlere hayırlı evlilikler  nasip et.

Yuvalarımıza huzur ver gönüllerimize nur ver.

Ayrı olan eşlerin birleşmesine  yardım et çocuklarımızı anne ve baba sevgisinden mahrum bırakma Allah’ım…

Kimin ne derdi var ise okuduğumuz duaların hürmetine derman ol Allahım.

Kimin ne sıkıntısı var ise Rabbim yardım et selamete çıkar.

Sınava girecek yavrularımıza yardım et zihinlerini aç başarılar ver.

Huzursuz olan yuvalara huzur ver eşlerin birbirine sevgi ve saygılı olmasını sağla.

Ayrı olan ve birleşmek için çırpınan kullarına yardım et birleşmeleri hayırlı ise bir an önce birleştir.

İSM-İ Â’ZAM DUASI

Bismillâhirrahmânirrahiym.

“Yâ Cemîlu Yâ Allâh
Yâ Karîbu Yâ Allâh
Yâ Mücîbu Yâ Allâh
Yâ Habîbu Yâ Allâh”

“Yâ Raûfu Yâ Allâh
Yâ Atûfu Yâ Allâh
Yâ Ma’rûfu Yâ Allâh
Yâ Latîfü Yâ Allâh”

“Yâ Azîmü Yâ Allâh
Yâ Hannânü Yâ Allâh
Yâ Mennânü Yâ Allâh
Yâ Deyyânü Yâ Allâh”

“Yâ Subhânü Yâ Allâh
Yâ Emânü Yâ Allâh
Yâ Bürhânü Yâ Allâh
Yâ Sultânü Yâ Allâh”

“Yâ Müste’ânü Yâ Allâh
Yâ Muhsinü Yâ Allâh
Yâ Mütealü Yâ Allâh
Yâ Rahmânü Yâ Allâh”

“Yâ Rahîmü Yâ Allâh
Yâ Kerîmü Yâ Allâh
Yâ Mecîdü Yâ Allâh
Yâ Ferdü Yâ Allâh”

“Yâ Vitru Yâ Allâh
Yâ Ehadü Yâ Allâh
Yâ Samedü Yâ Allâh
Yâ Mahmûdu Yâ Allâh”

“Yâ Sadıka’l-va’di Yâ Allâh
Yâ Aliyyü Yâ Allâh
Yâ Ganiyyü Yâ Allâh
Yâ Şâfî Yâ Allâh”

“Yâ Kâfî Yâ Allâh
Yâ Muâfî Yâ Allâh
Yâ Bâkî Yâ Allâh
Yâ Hâdî Yâ Allâh”

“Yâ Kâdiru Yâ Allâh
Yâ Sâtiru Yâ Allâh
Yâ Kahhâru Yâ Allâh
Yâ Cebbâru Yâ Allâh”

“Yâ Gaffâru Yâ Allâh
Yâ Fettâhu Yâ Allâh”

Yâ rabbe’s-semâvâti ve’l-ard, yâ zelcelâli ve’l-ikrâm. Es’elüke bi hakkı hâzihi’l-esmâi küllihâ en tüsâlliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve râhimte ve terahhamte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhime fil alemin. Rabbenâ inneke hamîdun mecid. Birâhmetike yâ erhâme’r-râhimin. Velhamdü lillâhi rabbi’l-âlemin.”

 

“Ey eşsiz ve sonsuz güzellik sahibi Allah!
Ey her şeye her şeydan daha yakın olan Allah!
Ey duâ ve ihtiyaçlara cevap veren Allah!
Ey kullarının gerçek sevgilisi olan Allah! ”

“Ey sonsuz şefkat sahibi olan Allah!
Ey merhameti nihayetsiz olan Allah!
Ey kâinat çapında varlığı tanınmış olan Allah!
Ey yarattıklarına karşı lütufları çok olan Allah! ”

“Ey sonsuz büyüklük sahibi olan Allah!
Ey kullarına karşı pek çok acıyan Allah!
Ey bütün varlıklara iyilikte bulunan Allah!
Ey amellerin karşılığını en güzel şekilde veren Allah!”

(…)

“Ey göklerin ve yerin Rabbi, ey celâl ve ikram sahibi! Bütün bu isimlerin hakkı için, senden İbrâhim’e ve İbrâhim’in âline salât, selâm, bereket, rahmet ve pek çok şefkat ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed’e ve Muhammed’in âline bütün âlemlerde salât ve merhamet ihsan etmeni diliyorum. Rabbimiz! Şüphesiz sen övgüye en lâyık olan Hamîd ve şânı yüce olan Mecîd’sin. Bunu sonsuz rahmetinle yap, ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

Sadakallhül azıym sübhane rabbike Rabbil ızzeti amme  yesifun ve selamün alel mürselin vel hamdülillahi rabbil alemin.El-Fatiha …. Amin…

Sınava Girecekler İçin Dua

REKLAM

Sınava girecek öğrenci ya da başka sınavlar için aşağıdaki dualar okunur.

DUA :

“Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu”

“Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahmetinle yardımını talep ediyorum”

DUA:

1. Elem neşrah leke sadrek
2. Ve vada’na ‘anke vizreke
3. Elleziy enkada zahreke
4. Ve refa’na leke zikreke
5. Feinne me’al’usri yüsren
6. İnne me’al’usri yüsren
7. Feiza ferağte fensab
8. Ve ila rabbike ferğab

Anlamı:

 

1-) Biz senin için (mutlulugun) gögsünü açmadik mi?
2 -) Senden yükünü indirmedik mi?
3 -) O senin sirtini ezen yükü.
4 -) Senin sanini yüceltmedik mi?
5 -) Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylik vardir.
6 -) Evet, zorlukla beraber bir kolaylik vardir.
7 -) O halde bos kaldin mi, yine kalk (baska bir is ve ibadetle) yorul.
8 -) Ancak Rabbine yönel.

 

Bir öğrenci veya başka bir konuda sınava girecek olan kişi sınava girmeden önce yapacağı işlem:

Bir tane pirinç tanesinin üzerine (184) adet “YA MUKADDİM” zikrini çekerek,pirinci yutarsa Allah’ın izniyle başarlı olur.

MUKADDİM:Takdim eden,dilediğini öne alan ve ileri geçiren,her şeyi yerli yerine koyan anlamındadır.Allah’ın güzel isimlerinden biridir.

 

 • Sınava girmeden önce ” besmele çekerek “Allahım beni sınava doğru bir girişle girdir ve doğru bir çıkışla çıkar,katından bana bir yardımcı gönder” diye dua  edilir. “Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr.” duası okunur.
 • Ayrıca sınava girmeden önce Besmele çekilir.  “Ya Evvel celle Celalühü “ismi, şerifi 37 defa söylenir.

Sınavların iyi geçmesi için;

“Rabbi Zidni İlmen Ve Fehmen Ve El-Hikni Bi`S-Salihin.
Rabbişrahli Sadri Ve Yessir Li Emri Vahlü`L-Ukdeten Min Lisani Yefkahü Kavli.

Ya Hafız,ya Rakib,Ya Nasır,Ya Allah. Rabbi Yessir Ve La Tüassir, Rabbi Temmim Bi`L-Hayr.”

 

 • Allahümme Rabbizitni ilmen ve fehmen ve imamen
  Allah!ım zihnimi aç,ilmimi artır,fehmimi aç,imanımı genişlet.
 • Ya Fettah(489) Ya Mukaddim(184) adet okunması çok makbuldür.
 • Sınava girerkende”Rabbi edhılni müdhalen sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’cal li min ledünke sultanen nasira
  Allah’ım beni doğru bir girişle girdir ve doğru bir çıkışla çıkar.Katından bana yardım edici bir kuvvet gönder.
 • Sınav başlayınca “Rabb’şrah li Sadri ve yessirli emri,Va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavli.”
  Ya Rabbi gögsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır.dilimin bağını çöz.Sözümü anlaşılır eyle.
 • Ardından” Ya Hayyü Ya kayyumü Birahmetike esteğisu”
  Ey Hay ve Kayyum olan Allah’ım Rahmetinle yardımını istiyorum.

Ya Aliyyü C.C. Esması

REKLAM

El-Aliyy;

Çok yüce,pek yüksek olandır.O’nun şânı-şerefi mertebe ve hükümdarlığı pek yüce,yüceler yücesidir.

Borçlu olan kimseler,her gün 100 defa yada 110 defa  okusa kısa zamanda ödemek nasip olur.İşini kaybeden okusa ,iş bulur yada eski işine döner.

Burada mutlaka yardımın ancak Allah’tan ve buna  gücü yetecek olanın sadece Allah olduğuna inanarak okumak gerektiğini unutmamak gerekir.

Kaynak:Yusuf Tavaslı (Esma-ül Hüsna faziletleri)

Aralarında Küskünlük Olan Eşler İçin

REKLAM

Aralarında dargınlık olan küskün ola anlaşamayan eşler için..

Yenen yemek üzerine “Yâ Aliyyü Celle Celalühü”  İsm-i Şerifi 100defa okunup üflenirse,bu yemekten yiyen dargın,birbirine küskün eşler barışır.Yuvalarına huzur gelir.

Kaynak:Yusuf Tavaslı(Esma-ül Hüsna fazilaetleri)