Dualarla İlgili

REKLAM

iletisim21 Dualarla İlgili

Resulü Ekrem buyurdu:

“Miraca çıkarıldığım gece bütün cennetler bana arz olundu.Ben orada dört tane ırmak gördüm.Rengi,kokusu hiçbir vasfı bozulmayan sudan ırmaklar,tadına halel gelmeyen sütten ırmaklar,içenlere lezzet veren süzme baldan ırmaklar.”

Cebrail’e:” Bu ırmaklar nereden çıkar ve nereye akar?” dedim.Cebrail:“Bu ırmaklar kavz-ı kevsere akar,nereden çıktığını bilmiyorum.Rabbına dua et,asıl kaynağını sana göstersin” dedi.Bunun üzerine Resulü Ekrem,Rabbına niyazda bulundu.Bir melek gelip selam verdi ve dedi ki: “Ya Muhammed,gözlerini kapat.”Bende gözlerimi kapattım,melek bana:“Gözlerini aç” dedi.Gözlerimi açtığımda bir ağacın yanında idim.Orada beyaz inciden yapılmış bir kubbe gördüm.Kapısı kırmızı altından idi.Eğer dünyanın içinde bulunan cinler ve insanların hepsi bu kubbe üzerine konulsa,büyük bir dağ üzerine konan kuşun misli veya denize atılan bir taşın büyüklüğü kadar olurdu.O dört tane ırmağın o kubbenin altından aktığını gördüm.Oradan ayrılacaktım.Melek bana:“Niçin kubbenin içine girmiyorsun?” dedi. “Nasıl girebilirim kapısı kilitlidir.” dedim. Melek bana: “Anahtar senin elindedir”dedi.”Anahtarı nedir?” dedim. “Onun anahtarı: Bismillahirrrahmanirrahim” dir,dedi.Kapıya doğru yaklaştım ve“Bismillahirrrahmanirrahim” dedim.Kilit açıldı,içeriye girdim.bu ırmakların kubbenin dört köşesinden çıktıüını gördüm.Oradan dışarıya çıkacağımda melek bana: “Ya muhammed,gördünmü?” dedi. “Gördüm “dedim.“İkinci defa bak” dedi.Baktım ki “Bismillahirrrahmanirrahim”kubbenin dört köşesinde yazılmış.Su ırmağı besmele’nin mim’inden,süt ırmağı Lafza-i Celal’in ha’sından,şarab ırmağı Rahman’ın mim’inden,bal ırmağı Rahim’in mim’inden çıktığını gördüm.O zaman anladım ki bu dört ırmağın asıl kaynağı Besmeledir.Allah Teala buyurdu: “Ya Muhammed,ümmetinden kim beni bu isimler ile zikreder ve samimi bir kalp ile Bismillahirrrahmanirrahim derse,ona bu ırmaklardan içireceğim.” Ve Allah Teala  o kulunu kendi tarafı ilahiyesinden en büyük ecirle mükafatlandıracaktır.

Şifa İçin

REKLAM

iletisim20 Şifa İçin

Besmele ile isteklerinizi arzularınızı, gerçekleştirebilir,hastalıklarınıza şifa bulabilirsiniz. “Surelerin Faziletleri, Peygamberimizin dilinden” adlı, Yazar, Arif Pamuk’un  kitabında şöyle naklediliyor.

 • Nimetin gelmesi, mazaratın gitmesi  için; “Her kim Besmele-i şerifeyi yedi gün(786) defa okursa nimetin gelmesi,mazaratın gitmesi için muradına erer.Maddi ve manevi büyük kazançlar elde eder.”
 • Kim yatarken okursa: “Kim Besmeleyi yatacağı zaman (21) defa okursa, o gece şeytanın şerrinden,hırsızın şerrinde,ansızın ölmekten muhafaza olunur.”
 • Kim zalime karşı okursa: “Besmele zalime karşı (50) defa okunursa,Allah Teala o zalime korku ve dehşet verir,şerrinden emin olunur.”
 • Ağrıya karşı: “Ağrı üzerine üç gün arka arkaya (100) defa okunursa Allah’ın izni ile ağrı gider.”
 • Mahpus olan: “Mahpus olan üç gün, üç gece ve gündüzleri (1000)’er defa okursa,bağlı olsa bile Allah’ın izni ile kurtulur.”
 • Unutkanlığa karşı: “Unutkanlık olan kimse,bir bardak suya (113) defa okur ve içerse,unutkanlığı gider,işittiğini unutmaz.”
 • Kalbi sırlarla dolar: ” Niyeti halis ile kırk gün sabah namazından sonra,(20)’şer defa okunursa,Cenab-ı Ecelli ve Ala okuyanın kalbini sırlarla doldurur.Kaninatta meydana gelen her şey rüyada kendisine gösterilir.”
 • Hastaya içirilirse: ” Bir bardağa (40) defa yazıldıktan sonra,Zemzem suyu ile imha edilir,hastaya içirilirse,Allah Teala şifa ihsan eder…. Doğumu zor yao-pan kadına içirilirse,salimen izni ilahi ile doğum yapar.”
 • Yazılıp eve asılırsa: ” Geceleri korkup bağıran sabi üzerine (21 ) defa yazılıp asılırsa korku gider.
 • Bir kağıda (35) defa yazılıp eve asılırsa,şeytan ve cin giremez,aynı zamanda evin bereketi çoğalır.”
 • Hayattı boyunca fenalıklardan emin olur:Eğer bir kimse,Muharrem ayının ilk günü (113) defa yazıp üzerinde gezdirirse,hayatı boyunca o kimseye ve efradı ıyaline bir fenalık yapılamaz.”
 • Baş ağrısına karşı:” Başı ağrıyan bir kimse bir kağıda (21) defa yazar ve üzerinde taşırsa ağrı gider.”
 • Mahsulün bol olması için: “Bir kağıda (101) defa yazılıp,ziraat yapılan yere gömülürse,mahsül bol olur.Bütün belalardan korunup bereket hasıl olur.”

Etkili Dualar

REKLAM

iletisim19 Etkili Dualar

“Raditü billâhi rabben ve bil İslâmi dinen.Ve bi Muhammedin (s.a.v) Nebiyyen.

Manası:

“Rab olarak Allah’ı,din olarak İslamiyet’i,Peygamber olarak da Hz.Muhammed’i kabul ettim ve buna cânu gönülden razı oldum”demektir.

Düşmanı Yenmek İçin

REKLAM

iletisim17 Düşmanı Yenmek İçin

Okunuşu:

“Allahümme münzilel kitâbi ve mücriyes sehâbi ve hazimel ahzâbi ihzimhüm vensurnâ aleyhim”

Manası:

“Ey İlâhi kitabını indiren(gönderen),bulutları yürüten orduları bozguna uğratan Allah’ım! Onları hezimete uğrat ve bize yardım et.”

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) ashabına hitaben “Sizler düşmanla karşılaşmayı istemeyin.Ama düşmanla karşılaşınca da sabredin”

Biliniz ki:” Cennet kılıçların gölgesi altındadır.” buyurmuştur.Ve sonra da yukarıdaki duâyı talim buyurmuştur.Resullah (s.a.v) bu duâyı Ahzab Muharebesinde düşmana  karşı okumuş ve çok geçmeden müthiş bir kasırga çıkmış ve bütün düşman ordusu büyük bozguna uğrayarak çekilip gitmiştir.

Cehennemden Kurtulmak İçin

REKLAM

iletisim16 Cehennemden Kurtulmak İçin

Okunuşu:

” Allahümme ecirnâ minennârı ve edhilnel cennete maal ebrâr.”

Manası:

“Allah’ım! Bizi (Cehennem) ateşinden koru ve iyi kulların zümresi ile cennete girmek nasip eyle.”

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)”Kim bu duayı akşamları 7 kere okur da o gece ölürse cehennem onu hiç rahatsız etmez.Sabah okuyan da aynı dereceye nail olur,cenneti isteyen de cennete kavuşur.”buyurmuştur.

Bu dua sabah ve akşam 7 kere okununca cehennemden azad cennete girmeye hak kazanır.

Kaynak:Zırhlı dualar(Feyzullah Koç)

Çocuğu Olmayanlar İçin

REKLAM

iletisim15 Çocuğu Olmayanlar İçin

Çocuğu olmayanlar, 5 vakit namazlardan sonra 1000(Bin) defa Kelime-i Tevhid okuyup ” Yâ Rabbi! Bana salih bir çocuk ihsan et.” diye dua ederler ve  buna her gün devam ederlerse ,Allah’ın izni ile muratları hasıl olur.

kaynak:Duaların esrarı(Ayhan Yalçın)

Salı Günü Duası

REKLAM

iletisim14 Salı Günü Duası

Ya Erhamer rahimin… Ya Zel celali vel ikram…Ya Allah…

 Kâinatı yaratan ve ayakta tutan Âlemlerin Rabbi Cenab-ı Hayy u Kayyûm’a mevcûdâtın zerreleri adedince hamd ü senâlar ediyoruz; varlığa bir rahmet ve şefkat âbidesi olarak gönderilen İnsanlığın Medâr-ı İftiharı, Peygamberimiz Hazreti Ahmed ü Mahmûd u Muhammed Mustafa’yı, âlini ve ashabını da sonsuz salât ü selamlarla anıyoruz; aczimizi, fakr u zaruretimizi bütün güzelliklerin hakîkî sahibi Mevlâmız nezdinde şefaatçi yapıp ellerimizi açarak bir kez daha ‘Amin!’ diyoruz:

 

Ey keremi bir gölge hükmünde olan bütün keremlerin aslı ve kaynağı olan  Kerîm Rabbimiz!

Biz,kulların olarak inanıyoruz ki, Sen’in ihsanların ve lütufların sadece iyi ve itaatkar kimselere mahsus değildir. Bilakis Sen bütün kullarını görüp gözetir ve onlardan hiçbirini mahrumiyet içinde bırakmazsın; bırakmazsın, zira Sen Ekremü’l-Ekremînsin.

Ya Rabbe’l-âlemîn! Sen’in kereminin, rahmetinin, merhametinin herkesi ve her şeyi çepeçevre sarıp sarmaladığı mülahazasıyla biz de huzurun divan duruyor ve bizim gibi isyana  düşen  günahkârları da kereminden mahrum etmemeni diliyoruz; diliyoruz, çünkü Sen fazlı ve keremi bol, hazineleri için bitip tükenme asla söz konusu olmayan tek  Rab’sın!

Rabbimiz! Bize kötülük yapanlara iyilikle mukabelede bulunmamızı ve seyyiâtı hasenâtla savmamızı emreden de yine Sensin! İşte biz de Sen’den böyle bir muâmele ümid ediyor, hata ve kusurlarımızı setredip ihsanlarınla bizi de sevindirmeni diliyoruz. Bu türlü bir iyiliğin Yüce Zâtına yaraşacağından ise zerre kadar şüphemiz yoktur, ey Merhametlilerin en Merhametlisi olan Ulu Allahımız!

Duamızın sonunda âlemlere rahmet olarak gönderdiğin İnsanlığın Efendisi’ne, aile efradına ve seçkinlerden daha seçkin yol arkadaşlarına bir kere daha salât ü selam ederek bunları nihayeti olmayan hazinelerinden bize bahşetmeni diliyoruz. Sen duaları kabul edensin dualarımızı kabul buyur merhamet et bize…

Okumuş olduğumuz sure  zikirleri kabul et….

Dualarımızı esmaül Hüsna hürmetine,Kuran-ı Kerim hürmetine,Habibin Muhammed Mustafa (s.a.v) hürmetine kabul buyur.

 • Allahım biz Senden Peygamber Efendimizin istediği iyiliklerden istiyoruz.
 • Allah’ım biz Peygamber efendimizin sana  sığındığı tüm şerlerden sığınıyoruz.
 • Bütün günahlarımızı affet,cennetinle müjdele ve bizleri razı olduğun kullarından eyle
 • Bizlere varlığını hissettir,lütfunun ışığı ile  hoşnutluğunun yolunu göster.
 • Bu duaya katılan tüm kardeşlerimin ne isteği varsa ver.
 • Bana da dua edin diyen her kardeşimin ne sıkıntısı ne derdi varsa gider.Ne dileği varsa kabul buyur.
 • Bu duaya amin diyen kardeşlerimin ne istekleri varsa kabul et
 • Hasta olan şifa bekleyen tüm kullarına şifalar ver
 • Hayattan ümidini kesen kullarının kalplerini iman ve marifet nurunla dirilt, canlandır.
 • Borçlulara yardım et tez zamanda borçlarını ödesinler.
 • Evlilik isteyenlere helalinden hayırlı evlilikler nasip et.
 • Maddi ve manevi sıkıntıları olanlara yardım et selamete çıksınlar.
 • Üniversite sınavına girecek yavrularımıza yardım et başarılar ver.
 • İş isteyen kullarına yardım et hayırlı kapıları aç…
 • Aile içi huzursuzlukları gider yuvalarımıza huzur ve mutluluk ver.
 • Eşler arası uyuşmazlıkları çöz ve birbirlerini sevdir.
 • Ayrılıkları birleştir Rabbim….
 • Evlenmek isteyip evlenemeyenler arasındaki engelleri kaldır….
 • Seven kalplere sevdikleri hayırlı ise onun kalbine sevgisini ver.
 • Bu duaya katılan yada bana da dua edin diyen her kulunun duasını kabul et..
 • Kimin ne dileği varsa onun hakkında hayırlısını ver Rabbim..

Ben isteyen Sen verensin Rabbim…Tüm kardeşlerim adına kapına geldim duamı kabul ve makbul et…. Aminnn

Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesifün ve selâmun alel murselin ve selâmetün alel mü’minin vel hamdülillahi Rabbil âlemin el fatiha.

Dualar

REKLAM

iletisim13 Dualar

Allah-ü Teâla’ya dua etmemek;O’na kulluk etmeye tenezzül etmemek olur. Bu konuda , Mü’min sûresinin 60′ncı ayetinde şöyle buyurmuştur.

“Rabbimiz buyurdu ki;Bana dua(ibadet) edin,duanızı kabul edeyim.Bana kulluk etmeye tenezzül etmeyenler,yakında hor ve zelil olarak cehenneme gireceklerdir.”

Duamız kabul olmuyor diye dua etmeyi bırakmayın.

“Bir mü’min; günahla,akrabaları ile münasebeti kesmekle ilğisi olmayan bir dua ederse,Allah teala o’na mutlaka üç şeyden birini verir.”

 • Ya duada istediğini,dünyada iken verir.
 • Veya duada istediğini,ahirette onun için bir hazırlık olarak bekler.
 • Veya  ettiği dua ile ona gelecek bir fenalığı önler.

Refah İçin

REKLAM

iletisim12 Refah İçin

Kulu, Allah-ü Teâla’ya ibadet etmekten uzaklaştıran korkunç bir hastalık olan refah ve mutluluk halidir. Oysa insan esas bu halde iken daha çok dua etmelidir.

Akıllı olan kul,dünya mutluluklarının zirvesinde olduğu gün de,ibadetlerini yapmaya dua etmeyi asla bırakmamalıdır.

Halbuki  kulların çoğu,yoksulluk ve sıkıntı içinde bulundukları, bir felaket ile karşılaştıkları  zaman dua ediyorlar.Mutlu oldukları zaman yapacakları duaların daha makbul olduğunu unutuyorlar.

 

Kaynak:Duaların esrarı