Doğru Kararlar Verebilmek İçin

Bir iş hakkında doğru karar verebilmek için; Her gün “1000 defa Ya Mübdiü c.c” okursa karar verem gücü kazanır.Böylece doğru olanı seçmiş olur.

Kaybolan bir kimse için; Evin dört bir tarafına  7 gün 70′şer defa “Ya Mübdiü Ya Müiydü”isimlerini  birlikte okumayı sürdürürlerse  evine salimen döner.

Unutkanlık için;”Ya mübdiü Ya Müıydü” zikrine devam ederlerse, hatırlama gücü kazanırlar.bazı şeylerin esrarına vakıf olur.

İşlerine başlamadan önce 57 defa  ”Ya Mübdiü c.c” okursa başarıya ulaşır.

“Ey varlığı vücuda getirenAllah’ım! bizi nefsimizin arzularına karşı cihad eden mübarek kullarının zümresine ! nail eyle.Kapının sadık bekçisi,dininin koruyucusu kul eyle..”.Amin